ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS KLEUR JE ZWANGERSCHAP

Artikel 1. Deelname

 1. Deelname aan een workshop ‘Kleur je Zwangerschap’ staat uitsluitend open voor koppels van 2 personen, waarvan 1 zwangere vrouw (bij voorkeur een minimale zwangerschapsduur van 28 weken). Aanmelding voor deelname door 1 persoon of met meer dan 2 personen, is niet toegestaan.
 2. Door inschrijving voor een bepaalde workshop gaat het deelnemende koppel een overeenkomst aan met de docenten die bij die workshop zijn genoemd. Er ontstaat geen overeenkomst met de franchisegever.

Artikel 2. Betaling

 1. Betaling van de workshop geschiedt voorafgaande aan de workshop. Indien geen betaling heeft plaatsgevonden, kan de deelname geweigerd worden.
 2. De genoemde prijs voor de workshop is altijd een prijs per koppel van 2 personen.

Artikel 3. Restitutie

 1. Indien de geplande workshop door de docent wordt geannuleerd (bijvoorbeeld wegens te weinig aanmeldingen of wegens ziekte van de docent), dan krijgt het deelnemende koppel, voor zover mogelijk, een andere workshop aangeboden. Dit kan een workshop op een andere locatie en / of met andere deelnemers zijn. Indien het niet lukt een andere workshop aan te bieden of indien het deelnemende koppel niet aan de andere workshop wil deelnemen, vindt volledige restitutie van de betaalde prijs plaats.
 2. Indien deelname aan een workshop door een deelnemer wordt geannuleerd, geldt het volgende:
 • annulering wegens bevalling vóórafgaande aan de workshop: volledige restitutie van de betaalde prijs;
 • annulering wegens ziekte, onwel zijn et cetera: voor zover mogelijk zal het deelnemende koppel deelname aan een andere workshop worden aangeboden. Dit kan een workshop op een andere locatie en /of met andere docenten zijn. Indien het niet meer mogelijk is het deelnemende koppel op een andere workshop te plaatsen voorafgaande aan de bevalling, levert dit geen reden op voor restitutie van de betaalde prijs;
 • annulering wegens overige redenen: in beginsel vindt geen restitutie of aanbieding van een andere workshop plaats.

Het staat de docenten vrij om een bewijs van de opgegeven reden te verlangen.

Artikel 4. Aanbiedingen

Het staat de docenten vrij te variëren met de prijs van de workshop of acties te houden, bijvoorbeeld door last-minute prijzen aan te bieden. Een dergelijke aanbieding levert een deelnemend koppel geen recht op restitutie van een (gedeelte van een) eerder betaalde prijs op.

Artikel 5. Afwijzing aansprakelijkheid

 1. De workshop kent geen medisch karakter en kan op geen enkele wijze een consult bij of begeleiding door een verloskundige, gynaecoloog of huisarts vervangen.
 2. Deelname aan de workshop is geheel voor eigen risico.
 3. De docenten van de workshop en de franchisegever zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade.
 4. Indien een deelnemer zich niet goed voelt tijdens de workshop, is het diens eigen verantwoordelijkheid dit aan te kaarten en eventueel deelname aan de workshop voortijdig te beëindigen of hulp in te schakelen.

Artikel 6. Klachten

Eventuele klachten dienen bij de betreffende docent / docenten ingediend te worden. De franchisegever heeft hierin geen rol en kan niet aangesproken worden op klachten.