Online_Registratie

Online registratie

€45,00

Gebruikmaken van het event registratiesysteem via de website Kleur je Zwangerschap.

Categorie:

Productbeschrijving

Deze optie maakt het mogelijk dat je je deelnemers laat inschrijven via de site www.kleurjezwangerschap.nl .

Jouw workshop, inclusief details zoals locatie en tijd, wordt vermeld. Vervolgens krijgt de docent automatisch een email over een nieuwe inschrijving. Betalingsinformatie kan gemeld worden. De betaling zelf en bijbehorende administratieve afhandelingen worden geregeld tussen de deelnemer en de docent en niet via deze website.

De online registratie geldt voor de periode van één jaar.